ERIK SEGERSÄLLS VÄG 5

Överbliven medicin

 

Lämna dina gamla mediciner till oss så ser vi till att de destrueras på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt.

Lägg medicinerna i en genomskinlig plastpåse, eller hämta först en påse hos oss.

Vissa produkter klassas som farligt avfall vid destruktion. Dessa produkter ska lämnas till bemannade miljöstationer och återvinningscentraler. Hit hör bl.a.Bekämpningsmedel, brandfarliga produkter eller produkter som innehåller tungmetaller, exempelvis kvicksilvertermometrar och vissa batterier.

För privatpersoner som använder injektionsläkemedel lämnar vi ut särskilda kanylbehållare enligt avtal med Region Stockholm.