ERIK SEGERSÄLLS VÄG 5

Högkostnadsskydd

 

De flesta läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

I högkostnadsskyddet ingår läkemedel av olika slag, men även förbrukningsartiklar, preventivmedel och annat. Dessutom ingår vissa receptfria läkemedel i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköp.

Från den 1 januari 2018 är patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet 2 250 kronor under 12-måndersperioden.

Läs mer om Högkostnadsskyddet på: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket .